INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 ROKU

W sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, Wojewódzkiej Komisji Wyborczej) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Działając na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134), Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje:

Do dnia 17 września 2014 roku (środa) do godz. 15.30, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Kraków, Pl. Na Stawach 3, Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do do terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, Wojewódzkiej Komisji Wyborczej).

wybory

Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych są obowiązani przedłożyć dokument o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowne upoważnienie, bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.
Kandydatem do składu komisji wyborczej, może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która, jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kandydatem do składu komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Kandydat do składu komisji wyborczej musi być wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców.
Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.
Do zgłoszenia kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik Nr 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.

Komisarz Wyborczy

w Krakowie

(-) Teresa Rak

 

Źródło-BIP Urzędu Gminy Lubień

Fot- Onet

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s