PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Kadencja 2010 – 2014 to kolejne licznie zakończone inwestycje, które są zasługą stabilnej polityki finansowej gminy, dobrej organizacji procesów inwestycyjnych oraz licznie pozyskanych środków zewnętrznych: krajowych i z Unii Europejskiej. Do najważniejszych mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców jak i perspektyw rozwoju regionu należą:

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna

Rok 2012 – 2013 – oddanie nowego odcinaka kanalizacji sanitarnej na odcinku Lubień Zalas i osiedle Inżynierskie o długości 4 319 m. Wartość inwestycji 809 481 zł. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013.


Pompownia dla przysiółka Zalas i osiedla InżynierskiegoRok 2014 – przetarg nieograniczony na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skomielna Biała na odcinku 1 320 m. Wartość inwestycji 1 205 912 zł. Realizacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej PROW 2007 – 2013.

Rok 2012 – 2014 – prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa. Zawiadomienie o uruchomieniu procedury uzyskania pozwolenia na budowę grudzień b.r.

Rok 2012 – budowa rezerwowych ujęć wody w miejscowości Lubień i Krzeczów, stanowiących alternatywne źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w sytuacjach braku wody i awarii wodociągów. Wartość inwestycji 600 000 zł. sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Infrastruktura szkolna

Rok 2012 – 2014 – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w miejscowości Lubień. Rozbudowano i oddano do użytku 1118,37 m2 powierzchni w tym: aulę, sanitariaty, szatnię, pięć sal lekcyjnych, kantorek na sprzęt sportowy, pomieszczenia dla personelu sprzątającego, pokój nauczycielski, powiększono salę gimnastyczną. Nowa część szkoły to przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości zaplecza i oferty edukacyjnej najmłodszym uczniom z klas I – III. Wartość wszystkich robót budowlanych stanowi kwotę 1 618 976,87 zł. brutto sfinansowano ze środków własnych Gminy.


Rozbudowa Szkoły Podstawowej w LubniuRok 2009 – 2012 – rozbudowa Gimnazjum im. Henryka Łasaka w miejscowości Skomielna Biała wraz z infrastrukturą techniczna, kompleksem boisk. Rozbudowano część edukacyjną oraz sportowo – rekreacyjną w postaci: dwóch sal lekcyjnych, biblioteki z czytelnią, szatni, łazienki, toalety oraz dwóch pomieszczeń administracyjnych. Łączna powierzchnia użytkowa rozbudowanej szkoły wynosi 178,2 m2, auli 214,4 m2 połączonej bezpośrednio z istniejącym budynkiem szkoły. Część rekreacyjno – sportową stanowi boisko wielofunkcyjne, plac zabaw. Boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 25 m x 50 m. składające się z boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, wyposażenia technicznego: bramek do piłki nożnej, siatki i słupków do siatkówki, koszy do koszykówki. Obiekt ogrodzony na wysokości 4m. Plac zabaw stanowi 420 m2 powierzchni użytkowej, wyposażonej w bezpieczne urządzenia zabawowe: huśtawki, huśtawki sprężynowe, zjazd linowy, zestaw sprawnościowy, ławki. Realizacja objęta dofinansowaniem ze środków z Budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach programu MRPO 2007 – 2013.


Aula Gimnazjum w Skomielnej Białej

Boisko wielofunkcyjne w Skomielnej Białej

Plac zabaw w Skomielnej BiałejRok 2014 – przetarg nieograniczony na realizację projektu „Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej w szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Tenczyn”. Wartość inwestycji stanowi koszt 420 000 zł. Realizacja możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu MRPO 2007 – 2013 obejmuje: wymianę okien, instalację głowic termostatycznych, docieplenie stropu, montaż kolektorów słonecznych oraz pierwsza inwestycja gminna na montaż lamp fotowoltaicznych – zapewniających produkcję prądu na potrzeby oświetlenia boiska i terenu wokół szkoły.

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna

Rok 2011 – 2014 realizacja etapowa dużego projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Skomielna Biała”. W roku 2011 oddanie do użytku ogólnodostępnego rekreacyjnego boiska do piłki nożnej, pierwszego na terenie Gminy Lubień pełnowymiarowego boiska z nawierzchnią trawa naturalna. Wymiary stanowią 94 m x 55 m, pola gry oraz strefa ochronna stanowią 5396,42 m2 powierzchni całkowitej. Boisko wyposażone w system piłko chwytów, bramki. Wartość inwestycji 495 070 zł. współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013. Rok 2014 to realizacja kolejnego etapu projektu tj. budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem sanitarno – szatniowym. Boisko ogólnodostępne zapewni możliwość gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, tenis ziemny, koszykówkę. Zaplecze sanitarno – szatniowe stanowi 85,40 m2 powierzchni zabudowy. Nowoczesne sanitariaty, pomieszczenia na sprzęt sportowy, pomieszczenie sędziowskie to wysoki standard zaplecza, które ma zostać oddane do użytku w 2015 roku. Bieżący koszt inwestycji wynosi 618 140 zł. i jest współfinansowany ze środków z Budżetu Państwa.


Kompleks sportowy w Skomielnej BiałejRok 2014 realizacja zadania „Budowa kortu tenisowego ogólnodostępnego w miejscowości Lubień”. Lokalizacja kortu znajduje się na terenie kompleksu sportowego ORLIK. Wartość inwestycji to koszt 95 724 zł. współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013.


Budowa kortu tenisowego na OrlikuRok 2014 realizacja projektu pn. „Doposażenie placu zabaw oraz realizacja pikników rodzinnych „U nas pięknie u nas zdrowo” w miejscowości Lubień, Skomielna Biała”. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w miejscowości Lubien i Skomielna Biała doposażono o nowe urządzenie zabawowe wielofunkcyjne. Zrealizowano także pikniki rodzinne promujące rozwój rekreacji, aktywny tryb życia mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Wartość zadania wyniosła 37 086 zł. i została objęta współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013.


Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Skomielnej BiałejRok 2014 realizacja projektu pn. „Doposażenie placu zabaw Lubień Smugawa wraz z uroczystym otwarciem”. Projekt adresowany szczególnie najmłodszym mieszkańcom. Doposażony plac stanowi bezpieczne i atrakcyjne miejsce zagospodarowania czasu wolnego. Wartość zadania stanowi koszt 12 456 zł. i zostało objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013.


Plac zabaw na SmugawieRok 2013 – 2014 realizacja projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku sanitarno – szatniowego klubu sportowego Topór Tenczyn w miejscowości Tenczyn”. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 324,5 m2. Przebudowany budynek stanowi nowoczesne, wielofunkcyjne zaplecze, o charakterze reprezentatywnym. Funkcjonalność obiektu spełnia oczekiwania mieszkańców, zwłaszcza młodzieży i dzieci, niwelując bariery zorganizowania aktywnej, różnorodnej formy zagospodarowania czasu wolnego. Wartość inwestycji wyniosła 815 365 zł. i została objęta współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013.


Budynek sanitarno-szatniowy LKS Topór TenczynInfrastruktura społeczna

Rok 2012 – realizacja projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez remont traktu pieszego na cmentarzu w miejscowości Krzeczów”. Na terenie cmentarza parafialnego w miejscowości Krzeczów zakończono i oddano do użytku nową infrastrukturę społeczną w postaci traktu pieszego. Wyremontowany trakt pieszy spełnia najwyższe standardy jakościowe, bezpośrednio przekładając się na walory estetyczne, emocjonalne i duchowe. Zrealizowana inwestycja to koszt 32 472 zł. i została objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013.


Trakt pieszy na cmentarzu w KrzeczowieRok 2013 – realizacja projektu pn. „Remont chodnika, kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Lubień”. Nowy chodnik stanowi 222,66 m i obejmuje lewą stronę jezdni wzdłuż drogi na odcinku od GOK do zespołu kiosków handlowych PIMA. Wartość inwestycji to koszt 66 174 zł., który został objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013.


Remont chodnika w LubniuRok 2014 – realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół obelisku wraz z utwardzeniem powierzchni gruntów w miejscowości Krzeczów”. Inwestycja polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez utwardzenie powierzchni gruntów, zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obelisku upamiętniającego pomordowanych w latach 1939 – 1945 w miejscowości Krzeczów. Wartość inwestycji to koszt 99 491 zł. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013.


Zagospodarowanie terenu wokół obelisku wraz z utwardzeniem powierzchni w KrzeczowieRok 2014 – budowa parkingu Lubień – Smugawa.


Parking Lubień – SmugawaInfrastruktura drogowo – mostowa

Lata 2011 – 2014 to okres prężnie rozwijającej się infrastruktury drogowo – mostowej. W roku 2011 było to wyremontowanych 24 odcinki dróg gminnych i osiedlowych poprzez położenie nawierzchni asfaltowej o łącznej pow. 55937 m2. W roku 2012 zmodernizowano kolejnych, aż 26 odcinków dróg, na których położono nawierzchnię asfaltową o łącznej powierzchni 15210 m2. Następny rok przyniósł nam wykonanie remontów 5 odcinków o łącznej powierzchni 2514 m2. W 2014 roku kontynuowana była polityka modernizacji dróg głównych i osiedlowych gdyż zostało wykonanych 27 odcinków dróg o łącznej powierzchni 13241 m2.

Stwierdzić należy, że w ciągu ostatniego czterolecia wykonano nawierzchnie asfaltową na 86,9 tys. m2, co daje prawie 28 km średniej szerokości gminnych dróg głównych i osiedlowych.

Ponadto zostało zmodernizowanych 6 odcinków dróg rolnych i tak w 2011 roku Szczyrbułowa w Tenczynie o dł. 0,5 km. W roku 2012 Burmistrzowa w Krzeczowie dł. 0,85 km i Adamcowa w Skomielnej Białej dł. 0,27 km, rok 2013 to modernizacja drogi do pól na roli Żurowej w Lubniu 0,4 km. W roku 2014 wygospodarowano środki na modernizację drogi do pól na roli Czarnotowej w Krzeczowie dł. 0,5 km i Adamcowej w Skomielnej Białej Etap II dł. 0,4 km. Remonty powyższe podlegały dofinansowaniu ze środków budżetu województwa małopolskiego. Ponadto wykonano dalszą rozbudowę drogi zbiorczej od szkoły do roli Stojebowej w Tenczynie.

W okresie ostatnich 4 lat zostały przeprowadzone potężne inwestycje z zakresu inżynierii mostowej. W 2011 roku odbudowano po zniszczeniach powodziowych obiekt mostowy na rzece Rabie w Lubniu. Pionierska technologia jak na polskie warunki dała wyśmienity efekt w postaci kładki pieszo – jezdnej o konstrukcji wstęgowej łącząc tym samym bez podpory przysiółek Zarębki z główną częścią Lubnia, ogólna wartość tej inwestycji sięgnęła kwoty 5 mln. zł., część tej sumy tj. 2 mln. pozyskano z dotacji z budżetu państwa.


Most wstęgowy na ZarębkachKolejnym z dużych projektów był kapitalny remont głównego mostu na Smugawie o wartości ponad 0,5 mln. zł. dofinansowanego również ze środków zewnętrznych. Wyremontowany most stanowi solidną, bezpieczną konstrukcję wykonaną aby służyć przez następne lata. Ponadto wykonano nowe obiekty mostowe na rolach: Morgi, Potok i Kunowa w Tenczynie.


Remont mostu na SmugawieOstatnie cztery lata to również modernizacja oświetlenia ulicznego. Wykonana w 2011 roku modernizacja latarń i punktów świetlnych spowodowała gigantyczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a nadto poprawiła bezpieczeństwo użytkowników dróg jak również zwiększyła walory estetyczne tych ciągów komunikacyjnych. Zważyć należy, że za uzyskane oszczędności gmina Lubień w następnych latach rozbudowała oświetlenie uliczne o prawie 100 nowych lamp.


Modernizacja oświetlenia ulicznegoW zakresie planowania przestrzennego i budownictwa:

  • Decyzje o warunkach zabudowy: 107 decyzji,
  • Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 9 decyzji,
  • Zaświadczenia oraz wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 283,
  • Wypisy (wyrysy), zaświadczenia z miejscowego planu miejscowego i studium: 349,
  • Wszedł w życie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubień, zatwierdzony (Uchwała z dnia 28 września 2012r.),
  • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień, pod zabudowę mieszkaniową w Tenczynie – rok 2013,
  • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień – rok 2014,
  • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień, pod zabudowę usługową w Lubniu – rok 2014,
  • Pozwolenia na budowę budynków w latach: od 2010 do 2014 – 169 decyzji.

Źródło- strona Urzędu Gminy w Lubniu

Więcej informacji-http://www.lubien.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s