V SESJA RADY GMINY

W dniu 11 marca br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się piąta zwyczajna sesja siódmej kadencji Rady Gminy. Sesje rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Stanisław BIEDROŃCZYK przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z czwartej zwyczajnej sesji zatwierdzili obecni radni. W dalszej kolejności Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy i realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami. W tym czasie Wójt Gminy Lubień wydał 15 zarządzeń. Po wystąpieniu Wójta głos zabrali radni, którzy zgodnie z porządkiem obrad składali interpelacje, zapytania i wnioski. Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt n/w uchwał:

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2


-w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień (uchwała nr V/18/2015);
-w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień (uchwała nr V/19/2015);
-w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach wchodzących w skład Gminy Lubień (uchwała nr V/20/2015);
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się:
-w Skomielnej Białej dnia 19 kwietnia br. o godzinie 10.30;
-w Lubniu dnia 19 kwietnia br. o godzinie 13.15;
-w Krzeczowie dnia 26 kwietnia br. o godzinie 9.15;
-w Tenczynie dnia 26 kwietnia br. o godzinie 12.30;
-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień przyjętej uchwałą nr IV/15/2015 Rady Gminy Lubień z dn. 23 stycznia 2015r. (uchwała nr V/21/2015);
Dwie kolejne uchwały dotyczyły zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2015 (uchwała nr V/22/2015 i uchwała nr V/23/2015);
– w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lubień na 2015rok środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała nr V/24/2015);
-w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała nr V/25/2015);
Dwie kolejne uchwały dotyczyły zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr V/26/2015 dotyczyła zmian na terenie wsi Lubień a uchwała nr V/27/2015 zmian na terenie wsi Tenczyn);
-w sprawie przystąpienia Gminy Lubień do Stowarzyszenia o nazwie „Forum Gmin Beskidu Wyspowego” (uchwała nr V/28/2015), do Forum zadeklarował chęć przystąpienia 16 gmin z czterech powiatów województwa małopolskiego;
-w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lubień Ojcu Profesorowi Narcyzowi Stanisławowi KLIMASOWI (uchwała nr V/29/2015);
-w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna (uchwała nr V/30/2015), do aglomeracji tej należy część wsi Lubień (docelowo ma być podłączone do istniejącej oczyszczalni ścieków 60 budynków i około 170 osób);
-w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy (uchwała nr V/31/2015);
Następnie przedstawione zostało „Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Lubień z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 roku”, które radni przyjęli w głosowaniu;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na piątej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 9 marca br.
Po zakończeniu głosowań nad uchwałami Rady Gminy, Wójt odpowiadał na wnioski interpelacje i zapytania radnych.
Po wyczerpaniu tego punktu porządku obrad piątej zwyczajnej sesji Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach.

Po przerwie Rada Gminy wróciła do porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pani Maria BAL poinformowała o udzielenia odpowiedzi na zapytanie do Komisji

Przewodniczący odczytał pismo, Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej, które wpłynęło do Rady Gminy, oraz odpowiedzi, jakie Rada na nie udzieliła. Następnie Wójt Gminy Lubień odczytał Pismo, które Wojewoda Małopolski skierował do Starosty Myślenickiego, a które przesłano z powiatu do wiadomości Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął dyskusję nad odczytaną korespondencją dotyczącą budynku, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Skomielnej Białej. Przybyli członkowie Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej prowadzili ożywioną polemikę z większością członków Rady Gminy Lubień na temat przyszłości budynku, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Skomielnej Białej, oraz prowadzonej w nim Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Reklamy

25 thoughts on “V SESJA RADY GMINY

 1. Oglądając tą sesję Rady Gminy tylko jedna myśl się nasuwa , dlaczego Gmina Lubień tak zawziecie walczy o budynek ośrodka zdrowia w Skomielnej Białej , nawet radni co dokładnie widać nie mają pojęcia o całej sprawie ale walczą , chyba tylko KASA przesłania inne cele , bo nie wierzę że chodzi o wprowadzenie nowych specjalistów do ośrodka zdrowia , o co walczy stowarzyszenie .A teraz Gmina zrobi hotel , bo mają przyzwolenie wojewody , a zakopianka sie zaczyna budować więc ktoś za mieszkania dla robotników bedzie płacił, potężny budynek , przyda sie jak znalazl. Co teraz zrobią osoby które wybrały Gminę Lubień jako właściciela budynku , podpisali jak słyszeliśmy 1060 osób , niech walczą od nowa o lekarzy w budynku .

 2. Pani Radna z Krzeczowa mówi o tym że inwestowali w ten budynek ale czy wiedziała jakiej wysokości były wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu ???? Jeśli tak to wstyd że przez 8 lat pracy w Radzie nie opowiedziała się za Tym aby coś więcej tam zrobić niż to co wymuszali najemcy ( np cytowane przez te panią okna).
  Jeśli zaś nie wiedziała że przez lata ten budynek tak naprawdę na siebie zarabiał to ogromny wstyd !!!!

  Jak skomielniańscy Radni poprzedniej kadencji mogli też ten temat opuścić , dlaczego nie opiniowali o większe środki ???
  Już słyszę odpowiedż, bo Gmina nie była właścicielem,,,,,,
  Gmina to My ale na tym przykładzie widać że Gmina to Gmina i robi to co chce i uważa za stosowne. Czerpać korzyści z budynku to mogli,ale zainwestować tylko te środki to już im prawo nie pozwala ,,,,,
  Widać zresztą jak państwo Radni z za miedzy byli zmęczeni i zdegustowani trwającą dyskusją.
  Jak się okazało to jak ich do tej pory ta sprawa nie interesowała tak i dalej nie zainteresuje, bo i po co.???
  Na ostatniej sesji przynajmniej ze względu na czas jej trwania zapracowali na swoje „diety”

 3. Z opisu widać wyraźnie, jest podział, to wcale nie znaczy że równowaga.
  Należę do osób które podpisują wszelakie deklaracje i popieram cele jakie im
  przypisują. W nagranej obrazowo sytuacji podczas sesji dostrzegam TARGOWICE
  zebranemu pospólstwu zależy na szybkim zakończeniu obrad a nie na zrozumieniu
  celu. Jako świadomy wyboru człowiek widzę przyszłość w demokratycznym podziale
  zadań dla Wsi Lubień , Tenczyn , Krzeczów i Skomielnej Białej.
  O losie mieszkańców , ich potencjale niech decydują radni tych Wsi i sami Mieszkańcy.
  Dać ludziom fundusz na rozwój , stosownie do otrzymanej subwencji, do liczby ich mieszkańców i wszystko pójdzie gładko. Ustawa dopuszcza przekazanie mienia
  komunalnego, dlaczego nie sprawdzić jak się sprawdzi. Gderanie nic nie załatwi.
  Niech w każdej z tych Wsi ludzie się organizują i debatują na zebraniach tylko
  na jeden Temat. W ciągu 365 dniu tych spotkań może być dziesiątki. Do tej pory
  mamy 1 góra 2 lub 3 spotkania i mnóstwo nierozwiązanych wątpliwych spraw.
  Na koniec może wspólnie doszlibyśmy do wypracowanego consensusu
  i zrozumielibyśmy że Radni nam niepotrzebni a duża ilość urzędników tylko przeszkadza
  Bo kto jak kto ale gospodyni w domu to musi być jedna a nie 9000 innych zaglądających
  jej do innych garnka.

 4. Brawo Skomielnianie – zdominowaliście obrady V sesji Rady Gminy, wstyd na całą wieś a nawet powiat (gdyby czasem ktoś z powiatu marnował czas i to oglądał). Na proste pytanie czego chcecie i jak widzicie rozwiązanie problemu nie umieliście odpowiedzieć cały czas oskarżacie się wzajemnie, szukacie podstępnych działań przeciwko dobru skomielniańskiej społecznosci, posługujecie się pracą i społecznymi dadkami swoich przodków na rzecz tego budynku a prawda jest taka, że społecznosć wsi opowiedziała sie za przekazaniem budynku gminie (zgodnie ze zdrowym rozsądkiem). Założyciele stowarzyszenia działali kilkanaście lat z dobrym skutkiem ale zrezygnowali bo wiedzą, że to co było do zrobienia to zrobili .W tym momęcie najlepszym rozwiązaniem jest żeby budynek zgodnie z przeznaczeniem jako ośrodek zdrowia stał sie własnością gminy . Oglądając relacje z obrad widac dobrą wole Pana Wójta, Rady Gminy oraz Radnych z Lubnia Krzeczowa i Tenczyna tylko Radni ze Skomielnej jakos zdania nie maja błąkają się Panowie między stowarzyszeniem a opinią wiekszości mieszkańców i sugerują, że pytanie było dwuznacznie sformułowane PANOWIE PORAŻKA !!! A teraz dwa scenariusze negatywne ( gdyby było pewne że będą pozytywne to budynku ZOZ Nowy Targ by tak łatwo nie oddał) :PIERWSZY – budynek przejmuje Stowarzyszenie zaciąga kredyt uruchamia ośrodek brakuje srodków finansowych, społeczeństwo się składa na utrzymanie (jak nasi przodkowie na budowe) zarząd stowarzyszenia rezygnuje, komornik przejmuje I socjalne wynajmuje. DRUGI – Gmina inwestuje, kredyt zaciąga uruchamia ośrodek, brakuje środków, bankrutuje i wtedy!!!! problem gminy komornik zabierze cos bardziej wartościowego w Gminie niż stary walący się budynek naszych przodków.
  podsumowując Panowie Radni dajcie się poprowadzić w tej sprawie swoim Koleżankom i Kolegom Radnym z Lubnia Krzeczowa i Tenczyna bo oni chcą dobrze dla Skomielnej, nie zepsujcie tego.

  • Niezależnie od tego czyj będzie ten budynek, fakt pozostaje faktem że podpisałam się również za przekazaniem budynku Gminie, gdyż powiedziano mi ( panie które poprosiły o podpis) że jeśli budynek nie przejmie Gmina to od nowego roku nie będzie lekarki w Skomielnej.
   Jeśli w ten sposób zostali potraktowani inni Nasi mieszkańcy to z obrzydzeniem myślę o paniach które mnie wprowadziły w błąd i być może całą resztę.
   A trafia mnie teraz że przyczyniłam się do atutów Gminy i Naszej Pani Radnej ze swoją poprzednią ekipą.

 5. Popieram komentarz P. „JO” i mam nadzieję, że Panowie z „Komitetu czas na zmiany” opamiętają się i podejmą dobrą decyzję i poprą znaczną część mieszkańców, którzy chcą aby Ośrodek Zdrowia przekazać Gminie. Jestem zawiedziona, że na Was głosowałam, bo idziecie w innym kierunku niż reszta mieszkańców.
  Burwersującą wypowiedzią jest, że Pani Kazimiera wypowiada się za wszystkich mieszkańców. Proszę zdać sobie sprawę, że stanowi Pani mniejszość w naszej miejscowości.
  Jestem przekonana, że więcej zrobi dla nas Wójt niż to całe STOWARZYSZENIE !

 6. Brawo ” Jo” widze że też obojętne Ci czy w tym budynku będzie opieka lekarska w szerszym zakresie niż POZ.
  Gminie jak do tej pory nie zależało aby poszerzyć opiekę medyczna choćby o pediatrę bo po co, a teraz w/g propozycji Wojewody mogą tam być mieszkania socjalne.
  Brawo ” Jo ” wielki z Ciebie patriota Gminny szkoda że kosztem Skomielnian.

 7. A do mieszkanki ,,DOŚĆ JUŻ MIELIŚMY RADNYCH KTÓRZY SZLI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO SKOMIELNEJ’!!!!! ( zwłaszcza w poprzedniej kadencji).
  Na szczęście Nasi mieszkańcy wybrali CZAS NA ZMIANY, a Pani chyba żle zinterpretowała ich program i hasło wyborcze skoro jest Pani zawiedziona.

 8. Jaka jest gwarancja że stowarzyszenie zarobi na swoje utrzymanie [na datki ja bym nie liczył płace zus i mi sie należy] To jest biznes i w każdej chwili może na przykład obok ronda u łopaty powstać konkurencja Co wtedy czy zarząd stowarzyszenia na poczet kredytów zastawi swoje domy ? Wątpie

 9. Od kilku lat pracuję za granicą jednak tu z mężem postanowiliśmy wybudować dom, w Skomielnej jesteśmy bardzo często, śledzę wszystkie informacje o miejscowości z której pochodzę czytam te komentarze oglądam sesje i nie wierzę, jak skomielnianin walczy ze skomielnianinem na forum gminy. Jak to możliwe że w chwilach w których powinniśmy się zjednoczyć bronić swojego, bronić naszego wspólnego dobra jakim jest Ośrodek, straż, klub Luboń my się kłócimy, jak to jest możliwe. Wszystkie nasze instytucje są w daleko posuniętym rozpadzie (rozkładzie) klub, mianowicie sekcja piłki kilku ludzi pociągło było OK-ZNISZCZYĆ (doprowadzić do odejścia tych ludzi), Straż kilku ludzi miało inną wizje przyszłości straży-ZNISZCZYĆ (doprowadzić do odejścia tych ludzi), Ośrodek zdrowia kilku ludzi którzy mają inną wizje rozbudowy naszego ośrodka -ZNISZCZYĆ (doprowadzić do odejścia tych ludzi),Doktor Janusz Sadowicz która uratowała nie jedna dupe, leczyła jak mogła przez pewnie 40 lat!!- ośmieszyć i ZNISZCZYĆ, OHP oddział skomielna Biała-Odizolować od społeczeństwa i ZNISZCZYĆ. Kółko Rolnicze mimo że inwestują swoje pieniądze w dobrej czy trochę gorszej incjatywie- ZNISZCZYĆ i wyśmiać, Koło gospodyń Wiejskich też będzie nie na rękę niektórym gdyż ktoś pewnie ma w tym jakiś interes-ZNISZCZYĆ, wreszcie radni którzy pierwszy raz od kilkunastu lat starają się jak mogą, chcą pomóc, chcą słuchać ludzi- rozkaz WYŚMIAĆ I ZNISZCZYĆ, o co tu chodzi!!!!!!!!
  Skomielno obudź się wstań z kolan, nie daj się wykorzystywać.

  • Pani Jaśmino to „siła wyższa” niszczy inicjatywę lokalną bo im to nie na rękę robiąc Naszym mieszkańcom wodę z mózgu a niektórzy są na to wyjątkowo podatni i szkoda.

 10. Jo, nie wypowiadaj się w imieniu ludzi którzy reprezentowali na owe czasy
  Wieś. Nikt cię do tego nie upoważnił. Ludzie Ci dalej są członkami organizacji
  wraz z Panią Bal. Możesz sprawdzić, zapytać kolegów dlaczego pracowali
  społecznie na rzecz Wsi. Badając akta , zorientujesz się z jakimi ludźmi prawa
  mieli oni do czynienia i ile razy Wójt, Starosta a na koniec Wojewoda kłamał,
  Możesz dociec dlaczego nie reaktywowano Spółdzielnię Zdrowia, jak i też otrzeć
  się o historię powstania organizacji.
  W aktach, w sądzie w Nowym Targu, w Nowym Sączu, w Myślenicach czy w Krakowie,
  ( również u Pana J. Macioła ) są kopie umów , uzgodnień ( wiarygodnych
  ustaleń ) sporządzonych na tę okoliczność.
  Odsyłam do żródeł „Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Gminy”
  i sprawdzenie czy ustawa dopuszcza wszelkie formy gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i gmin, pozostającymi w ich zasobach, a więc:
  sprzedaż, zamianę, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem,
  dzierżawę ,oddanie w trwały zarząd, obciążenie prawami rzeczowymi,
  przekazanie jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych i komunalnych,
  czy przekazanie jako majątek fundacji.

  • Zachęcam do wstąpienia do organizacji , mamy dużo do zrobienia
   w zakresie pomocy chorym, w całej Gminie ( cel wyższy niż taki budynek)

 11. Szanowni czytelnicy , sytuacja prawna ośrodka zdrowia w Skomielnej Białej oraz emocje jakie ten stan rzeczy wywołuje pośród mieszkańców miejscowości odzwierciedlają w istocie podział polskiego społeczeństwa do którego , absolutnie i uważam , że z premedytacją dążyły polskie środowiska polityczne oraz ich poszczególni liderzy od wielu lat. Dziwi mnie tylko to , że jako ludzie inteligentni daliśmy się im tak bezkrytycznie omotać.
  Podobnie a niefrasobliwie jak wielu polityków z partii rządzących postępują niektórzy , radni z rady gminy Lubień – no cóż przykład idzie z góry a ponieważ ( nie wszyscy obywatele o tym wiedzą jak wygląda nasza wielce kulawa demokracja bezpośrednia ) [ „Radni nie mogą być odwołani przed upływem kadencji z pełnionych czynności (z wyjątkiem przypadków, gdy rozwiązaniu lub odwołaniu ulega rada gminy)” ] dlatego też cokolwiek i jak zrobią w ramach obowiązującego prawa to ty maluczki człowieczku i tak prócz swego protestu i ewentualnego zaskarżenia postanowień rady gminy do sądu ( co kosztuje i przy ewentualnych niskich dochodach nie każdego na to stać ) nic nie zrobisz ponieważ – użyje tu określenia z okresu sprzed 1989 roku „Oni” „wiedzą lepiej , zrobią co zechcą i odpowiadają tylko politycznie”.
  Arogancja – tak władza ma to do siebie , że z czasem jeśli ktoś piastuje ją dłużej a nie ma odpowiednich przymiotów ducha do jej sprawowania staje się „upiorem z przeszłości”.
  Jeśli pamiętacie Państwo – a myślę , że takich jest wielu okres tuż po przełomie politycznym który , dokonał się za sprawą pracy nie jakichś tam ściśle określonych osób publicznych ale za sprawą dobrej woli i wysiłku całego narodu ( co nie umniejsza ważnych ról przewodnich nikogo z ówczesnych postępowych elit politycznych ) charakteryzował się tym , że nowe władze chciały i przekazywały możliwie duże prerogatywy organom samorządowym i lokalnym organizacjom społecznym.
  Co się zaczęło dziać później , a no to , że Ci którzy , jak to się potocznie mówi „zasiedzieli się” dotyczy to osób i partii będących u władzy przez wiele lat ( partie i wielu ich liderów wykorzystując niezadowolenie społeczne stosując odpowiednio skonstruowane narzędzia socjotechniczne ( dobry dostęp do mediów ) i tak zwany marketing polityczny [ na przykład zmiana nazwy partii , zmiany na stanowiskach w partii , rządzie , sejmie ] ) zaczęli tak stanowić prawo ( niby w celu poprawy sprawności jego organów ) aby wcześniej nadane kompetencje ograniczyć lub nawet je odebrać , dlaczego – dlatego , że to daje większą możliwość kontroli i manipulacji ( niby obywatelskim ) społeczeństwem , daje również możliwość partycypowania w realne zyski z tego procesu płynące i nie zawsze , robione jest to z pobudek altruistycznych jest wiele przykładów pokazujących jak owi ( przedstawiciele ludu wybrani w jedynych , uczciwych i słusznych wyborach ) destabilizują nam choćby życie codzienne przez nakładanie coraz większych ograniczeń , nakazów i zakazów jak dzięki możliwości oddziaływania przez ustawodawcę komplikują proste rzeczy poprzez nadmierny rozrost przepisów prawnych o zrozumieniu frazeologicznym i użyteczności życiowej żadnej , wątpliwej a wręcz wrogiej osobie ludzkiej.
  Ba dzięki działaniom formalnych i nieformalnych i często nie polskich grup nacisku ( mający w tym niejednokrotnie li tylko interes własny i często sprzeczny z naszą polską racją stanu ) stanowiąc przepisy prawa tak by z pominięciem podmiotowości osoby ludzkiej móc manipulować jego wolnością , godnością , własnością ( przykładem jest tu tak zwana ogólnie „spec ustawa” ) będących również w wielu kwestiach sprzecznych z chrześcijańską nauką etyczno-moralną ( no ale cóż państwo musi być tolerancyjne i absolutnie areligijne choć wcześniej wielokrotnie ci sami którzy , do dziś jeszcze zasiadają w ławach polskiego parlamentu , rządu i innych poczesnych instytucjach będących agendami władzy skomleli o pomoc klęcząc u progu tak kościoła hierarchicznego jak i wiernych którzy , są jego integralną i nierozerwalną częścią ).
  Pozwolę sobie i wam przypomnieć co mówił dawno temu o takiej postawie moralnej w jednej ze swych homilii Ks.Łaciak – „Panu Bogu świeczkę a diabłu ognisko”.
  Takie działania ludzi władzy poprzez wiele lat doprowadziły powoli do rozwarstwienia mentalnego polskiego społeczeństwa ( i mieszkańców Skomielnej Białej też ) w tym celu by zabrakło w nim konstruktywnej komunikacji między klasami i warstwami ponieważ można realizować wtedy zupełnie bezkarnie interes własny partii lub osób rządzących bowiem pozostają wtedy bezkarne w swych działaniach poza kontrolą społeczną i polegać będą tylko na swoich poplecznikach którym , interes ogółu jest obcy.
  Jest to klasyczne wykorzystanie starożytnej zasady „dziel i rządź”.
  Takie akurat działania budują prostą drogę do państwa totalitarnego.
  Obudźmy się zatem , „przestańmy się lękać” , nie dajmy sobą manipulować lub pomiatać wspomagajmy się możliwie w najszerszym zakresie bo jak powiada Adam Mickiewicz w utworze pod tytułem „Oda do młodości” – „jednością silni”.
  Wielokrotnie też nasi przodkowie mówili „zgoda buduje”.
  Zgody , jedności i solidarności społecznej nie da się budować na kłamstwie dlatego rozmawiajmy twardo ale uczciwie.
  Nie zwracajmy uwagi na to co robią tak zwane „elity władzy” w jaki sposób poprzez środki masowego przekazu próbują nami manipulować.
  Szanowni czytelnicy „My” bez „Nich” jeśli się zrozumiemy i skonsolidujemy dając im przy tym moralny a jak i trzeba będzie fizyczny odpór poradzimy sobie , „Oni” bez nas nie istnieją.

  Jan Niewiadomski

 12. Podzielam komentarz , co prawda wygląda to jak homilia wielkanocna
  mająca nami wstrząsnąć,pogodzić, obudzić sumienie, przekazać myśl, jak głosił nasz
  ukochany Jan Paweł II Święty ” NIE LĘKAJCIE SIĘ ” . Prawda naprawdę wyjdzie
  na jaw, wcześniej czy później. Wystarczy czytać, słuchać, pytać i wyciągać
  osobiste wnioski. Nam nie jest potrzebna Rada Gminy, powielająca wszystkie
  przepisy, ustawy przekazane i zredagowane przez zespół urzędników ( Wojewody,
  Starosty , Wójta ), nam potrzebna jest Rada która myśli i narzuca własne rozwiązania.
  Proszę przytoczyć chociaż jedną samodzielną ustawę przygotowaną przez Radnego
  na przestrzeni 20 lat ? zmuszającą Wójta do wykonania jej treści. Tak to już jest i chyba będzie. Dobrze jest przyjechać na komisję, sesję, zaklepać , wziąć kasę i do domu.
  ( tak jak w okresie totalitaryzmu ,dzisiaj , jutro i po równo ).
  Podzielam komentarz Pana Niewiadomskiego który podsumował miniony okres
  i daje wiele do myślenia wszystkim mieszkańcom i radnym naszej gminy.

 13. ”Nie jestem mieszkańcem Skomielnej Białej ale śledzę te komentarze niech stowarzyszenie przejmie budynek i zarząd jak najbardziej i czerpie te „kokosy” finansowe tylko ci co tym będą zarządzać niech wypiszą weksle im blanco że w razie niepowodzenia lub kłopotów ,pokryją straty proszę bardzo zobaczymy ilu się zgłosi. pozdrawiam

 14. nie wypowiadam sie za stowarzyszenie tylko widze zmiany osobowe w kierownictwie (wielkie zmiany) nie wiem czy rację ma stowarzyszenie czy gmina, nie wiem co będzie lepsze dla budynku, nie wiem czy starostwo i województwo chciało skomielną okraśc z majątku przodków ale prawda jest taka , że jedyna słuszna droga to oddac ten budynek gminie która będzie zarządzac zgodnie z jego przeznaczeniem. nasi posłowie powinni porozumieć , dogadac temat, pogadać z członkami stowarzyszenia i przedstawic wspólne stanowisko na obradach a nie spekulowac że przez poprzednie kadencje byli sami bierni zbieracze diet – Panowie was też za jakiś czas rozliczą a jak narazie to tylko o światłach po 24 wmówicie, mostki naprawiacie odśnieżanie sprawdzacie i święta narodowe robicie.

 15. Mam pytanie do czytelników czy zwróciliście uwagę na pismo od Wojewody które przeczytał p Wójt zanim rozpoczęła się dyskusja?????
  Są to sugestie co do zagospodarowania części budynku na zasoby mieszkaniowe Gminy !!!!
  Czy aby temu ma służyć ten obiekt?????
  My Skomielnianie oczekujemy przecież poszerzenia usług medycznych a w piśmie nie ma o tym ani jednego zdania..
  Dla mnie to wielka niewiadoma, myślę że dla naszych władz na poszczególnych szczeblach ten budynek stanowi wartość a mieszkańcy wcale się nie liczą ,,,,,,

  • Głos w dyskusji , proszę sprawdzić kto zgarnia kasę
   w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej ?? Czy czasem
   nie ma zmowy milczenia pomiędzy zatrudnionymi tam lekarzami
   podstawowej opieki zdrowotnej a właścicielami ??
   Zadajmy sobie pytanie, dlaczego prawie 100 % lekarzy tak z uporem
   stoi za właścicielami tych spółek i wypełnia ich zalecenia ??
   Kto w okresie przemian, miał władzę i wszedł do zarządu Spółek ??
   Kto szkolił pracowników KC i dyrekcję zakładów w latach 87-90
   przygotowując ich do oddania władzy ??( w ośrodkach pod Radomiem
   Zakopanem itd.) Po analizie 1000 podobnych pytań dojdziemy do wniosku , przyszło nam żyć w czasach trudnych , jesteśmy manipulowani przez ludzi
   widmo ( bez twarzy , honoru , ) wyszkolonych u schyłku ubiegłego wieku.
   Czy to nie widać na przykładach opisywanych na tych stronach??
   Chylę czoło dla zwolenników zmian. Ciężko im będzie przebić się przez
   skostniały system dochodząc prawdy.
   Czy czasem ryba nie psuje się od głowy np: od Wojewody w dół ??

 16. Podatki i różne opłaty , ważnym jest by je uczciwie płacić ale też , ważnym jest by ustawodawca je rozsądnie rozkładał i ustalał ,nie można budować budżetu bazując li tylko na populiźmie jak to robiły i nadal robią partie polityczne i inne osoby sprawujące władze by nimi żąglować tylko dla poparcia społecznego ( przykładem niech tu będą opłaty zdrowotne każdy z was wie lub przypuszcza , że są zbyt niskie a do tego bardzo źle dystrybuowane i zarządzane a wynika to z braków finasnowych oraz wadliwie skonstruowanego systemu ). Przykładem tu niech będą choćby terenowe oddziały NFZ , które to zajmują się między innymi weryfikacją zleceń wystawionych przez osobę lekarza a jakże upoważnioną do , wystawiania tychże i odpowiadającego za to przed prawem i tym samym NFZ. Przynajmniej 2 osoby w terenowym oddziale ( na szczeblach powiatów i niektórych miast gmin ) , którym trzeba za to samo co robi wystawiająca i posiadająca odpowiedzialność prawną osoba zapłacić ( inaczej – płacimy za to samo dwa razy ). To się nazywa patologia , a kwota wydawana na ten cel z naszych opłat i podatków dochodowych w całej Polsce wynosić moeż szacunkowo według moich obliczeń około 900 tysięcy złotych licząc netto tylko zarobki ( nikomu niepotrzebnych ) urzędników doliczając do tego koszta eksploatacji ( wątpiliwie koniecznych ) biur , wynieśc to może w skali kraju około 2 milionów złotych. Pieniądze te jednak w całości bezpośrednio nie pochodzą tylko z kieszeni polskich urzędników i deputowanych.
  Czy to mają być oszczędności i czy to jest dążenie do nowoczesności ?
  Tu by się prosiło o odpowiedź Pana Ministra Zdrowia ale mając świadomość tego , że gdybym wysłał to zapytanie do Niego to równie dobrze mógłbym je wysłać na przysłowiową ulicę Mysią ( przed 1989 rokiem ) też w Warszawie to i tak odpowiedzi nie będzie lub będzie tak karkołomnie pokrętna , że i tak jej nie zrozumiem. Uważam też , że skoro płacimy podatki dochodowe to większa ich procentowa część powinna wracać do miejsca generowania tych dochodów a mianowicie do gmin , do powiatów do województw ( tak na przykład z pobranych podatków od dochodów wypracowywanych przez społeczeństwo w gminie Lubień tylko 37,5% powraca do gminy ) , dążmy do tego by odwrócić tę piramidę niech zatem ustawodawca weźmie sobie te 37,5% a resztę niech pozostawi do dyspozycji gminy. Wtedy Rada Gminy nie będzie musiała zbytnio drenować naszych kieszeni podatkami lokalnymi.
  Przykład.
  Posłużę się tu wysokością mojego podatku , w roku 2014 zapłaciłem 177 złotych w roku 2015 kwota ta wzrosła do 263 zł.
  Jak sami zobaczycie szanowni czytelnicy moje opłaty wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 48,58% .
  Za powyższe mogę i Wy możecie Państwo podziękować ustawodawcy.
  Taka sytuacja w Polsce utrzymywać się będzie doputy dopuki urzędnicy i politycy nie będą ponosić pełnej osobowej odpowiedzialności karnej oraz materialnej ( całym majątkiem ) za swoje wielkrotnie ( radosne a niemądre ) działania lub do czasu kiedy Polska przestanie być własnością Polaków.

  Jan Niewiadomski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s