STOWARZYSZENIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ZWRACA SIĘ O MEDIACJĘ DO MAŁOPOLSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W trakcie 5 zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień, która odbyła się w dniu 11 marca br. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej zostało zobligowane przez Wójta i Radę Gminy Lubień do „nawiązania kontaktu” z Wojewodą Małopolskim w celu przedstawienia mu stanowiska Stowarzyszenia w sprawie własności budynku, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Skomielnej Białej. Pomimo usilnych starań mających na celu bezpośrednie dotarcie do Wojewody Małopolskiego, nie udało się tego do tej pory zrealizować. W związku z takim obrotem sprawy Stowarzyszenie… podjęło działania mające na celu dotarcie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – organizacji działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. Poniżej przedstawiamy pismo jakie Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej skierowało w tej sprawie do MRDPP.

loga-biale

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
Zwracamy się do Państwa z prośbą o interwencję, mediację bądź inne działanie zgodne z przepisami art. 35 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873).
Jako Stowarzyszenie działamy od marca 2002 r., jako organizacja pożytku publicznego od lipca 2010 r. Naszym statutowym celem jest podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej ochrony i promocji zdrowia. Od 2002 r. nasze działania skupiamy wokół Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej. Budynek, w którym zlokalizowany jest Ośrodek i prowadzona jest w  chwili obecnej podstawowa opieka zdrowotna, powstał staraniami mieszkańców Skomielnej Białej w latach 60 – tych ubiegłego wieku. Mieszkańcy wybudowali Ośrodek Zdrowia i sfinansowali te budowę. Jako, że na skutek przemian ustrojowych własność tej nieruchomości należąca do reprezentującej mieszkańców Spółdzielni Zdrowia została bezprawnie odebrana, mieszkańcy poczuli się legitymowani w 2002 r. założyć Stowarzyszenie, by jako podmiot posiadający osobowość prawną skutecznie ubiegać się o uregulowanie własności rzeczonego budynku. Priorytetem było uzyskanie przez Stowarzyszenie własności. Pretendującym do uzyskania prawa własności był również Starosta Myślenicki, który kilkakrotnie wnosił nieskutecznie o zasiedzenie tej nieruchomości. Dopiero w toku postępowania z powództwa tego organu o ustalenie, w roku 2011, w którym brało udział również Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w charakterze strony pozwanej nastąpił przełom w sprawie. Postępowanie zakończyło się spisaniem ugody, w której postanowiono, że własność nieruchomości przyznaje się Skarbowi Państwa (czyli Staroście Myślenickiemu). Ponadto ugoda zawierała wskazanie, że Starosta Myślenicki wystąpi do Wojewody Małopolskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż z bonifikatą tej nieruchomości w całości Stowarzyszeniu Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej, a po uzyskaniu zgody i sprzedaniu Stowarzyszeniu nieruchomości, Stowarzyszenie odda następnie Gminie Lubień w nieodpłatne użytkowanie tę nieruchomość z zastrzeżeniem, że będzie użytkowana tylko i wyłącznie na cele ochrony zdrowia.
Do dnia dzisiejszego nie nabyliśmy własności budynku – Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej, pomimo, że Starosta Myślenicki wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem zgodnym z treścią ugody. Sprawa rozbiła się niestety na poziomie wojewódzkim. Na przełomie lat 2011 – 2015 Wojewoda Małopolski kilkakrotnie zmieniał swoje stanowisko w kwestii tego, jaki podmiot, w jakim zakresie winien przejąć na własność Ośrodek Zdrowia. Załączamy Państwu dla pełniejszego obrazu chronologicznie najważniejsze pisma w tej sprawie, które wyszły ze strony Wojewody Małopolskiego, zarówno byłego wojewody Stanisława Kracika jak i obecnego Jerzego Millera. Rażące w naszej ocenie jest, że w roku 2011 wojewoda wyraził zgodę na uzyskanie przez Stowarzyszenie prawa własności Ośrodka Zdrowia na podstawie form prawnych przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Natomiast w roku 2015 wojewoda przedstawia stanowisko, w którym całkowicie wyklucza nasze Stowarzyszenie ze starań o nabycie własności ww. nieruchomości, na to miejsce proponując Gminę Lubień.
W naszej ocenie zostaliśmy w sposób całkowicie pozbawiony uzasadnienia merytorycznego i słusznościowego prawa do starań się o przejęcie na własność Ośrodka Zdrowia. Pominięto nie tylko wspominaną ugodę, ale także nasz wkład w utrzymanie Ośrodka Zdrowia. Przekazaliśmy fundusze na rozwój i utrzymanie Ośrodka Zdrowia a naszymi staraniami w Skomielnej Białej działa apteka.
Zwracając się do Państwa, chcemy podkreślić, że czujemy się w zaistniałej sytuacji tą słabszą stroną negocjacyjną. Działaliśmy w zaufaniu do respektowania przez organy władzy ugody sądowej, zgodziliśmy się na jej taką, a nie inną treść, tymczasem odsuwa się nas na boczny tor. Jesteśmy gotowi odkupić Ośrodek za proponowaną w załączonych pismach bonifikatą. Dodamy, że nie mamy w chwili obecnej poparcia również u Starosty Myślenickiego i Gminy Lubień.
Państwo natomiast skupiacie w swoim składzie przedstawicieli władz województwa małopolskiego, stąd mamy nadzieję, że w naszym imieniu podejmiecie równoległe starania o uzyskanie przez nas własności nieruchomości, w której w Skomielnej Białej świadczona jest opieka zdrowotna. Dodamy istotną rzecz, że uzyskanie własności jest dla nas tylko środkiem do celu to jest poszerzenia wachlarza udzielanych w Skomielnej Białej świadczeń zdrowotnych. Chcemy, by w naszej miejscowości prowadzony był zakład opieki zdrowotnej z prawdziwego zdarzenia.
Prosimy o umożliwienie nam i naszemu pełnomocnikowi udziału w najbliższym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawimy bliżej naszą sprawę i mamy nadzieję wspólnie uzgodnimy plan działania.
Zarząd Stowarzyszenia Ochrony
i Promocji Zdrowia

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s