VI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W dniu 12 maja 2015 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się szósta zwyczajna sesja siódmej kadencji Rady Gminy Lubień. Sesje prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław BIEDROŃCZYK.
Po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej – szóstej sesji – wójt Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z działalności między sesjami Rady Gminy, realizacji podjętych przez Radę uchwał, wniosków i interpelacji. Następnie członkowie Rady Gminy złożyli zapytania, wnioski i interpelacje.
Rada Gminy głosowała szereg uchwał:
– o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień, o zmianach w budżecie Gminy Lubień na rok 2015;
-o poborze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych, oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasentów, którymi wyznaczeni zostali tradycyjnie sołtysi wsi z terenu Gminy Lubień. Rada uchwaliła wysokość comiesięcznego ryczałtu dla inkasentów w wysokości 550 złotych brutto, ponadto sołtysi otrzymają jak dotychczas 3% od sumy zebranych przez siebie podatków, oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na „wynagrodzenie”  sołtysów składa się również „dieta” za udział w sesjach Rady Gminy. W tym miejscu należy również nadmienić, że „blankiety” opłat obligują mieszkańców Gminy Lubień do ich wnoszenia w czterech przypadających raz na kwartał terminach. Opłaty z tytułu wymienionych wyżej świadczeń można uiszczać także w kasie Urzędu Gminy, albo w inny sposób na konto Urzędu Gminy w Lubniu;
– o zmianach w statutach sołectw Gminy Lubień;
– o programie opieki nad zwierzętami  na 2015 rok;
– o zmianach w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego, z których dwie uchwały dotyczyły działalności kamieniołomu na styku miejscowości Lubień i Tenczyn, a dwie budownictwa jednorodzinnego – w miejscowości Lubień  i  wielorodzinnego – w miejscowości Skomielna Biała rola Żurówka;
– o zaliczeniu do dróg gminnych dwóch odcinków dróg osiedlowych w miejscowości Tenczyn o łącznej długości 760 metrów;
Następnie Rada Gminy przyjęła „Sprawozdanie” z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu w 2014 roku, oraz „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Lubień”. Na pytania radnych odpowiadał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu;
Po zakończeniu głosowań nad uchwałami, przyjęciu „Sprawozdania” i „Oceny”, Wójt odpowiadał na wnioski interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. Na tym szóstą zwyczajną sesję Rady Gminy zakończono.

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s